NOVINKY

Firma MIJA sa ako partner najnovšieho ročníka Celoslovenskej konferencie "INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA" záčastnila tejto zaujímavej udalosti s medzinárodnou účasťou. Okrem pútavého programu s odborným obsahom sa mohli návštevníci, ale aj prednáčajúci zoznámiť s unikátnymi výrobkami značky MIJA.