KONTAKTUJTE NÁS


MIJA - prírodná orientálna kozmetika

Kontaktné údaje

Janka Valdman - MIJA
Šulekova 33/9 
971 01
Prievidza

Email: info@mija-powder.sk
Tel. kontakt: +421 915 857 307


IČO: 40 182 681 
DIČ: 1046453056

Bankové spojenie:
IBAN: SK11 1100 0000 0080 1201 2320 

Zodpovedný vedúci

Jana Valdman
Email: j.valdman@mija-powder.sk
Tel. kontakt: +421 915 857 307

Marketing a PR

Denis Valdman
Email: dvaldman@mija-powder.sk
Tel. kontakt: +421 905 787 827


Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Prevádzková doba:
Pondelok - Piatok od 9:00 do 17:00 hod.


Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: ba@soi.sk